විශේෂාංග

 • වර්ජන තර්ජන කිරීම මගින් සිදුවන්නේ ආණ්ඩුවේ සියලු සංවර්ධන ප්‍රවේශයන් පමණක් නොවෙයි සමස්ත පොදුජන ජීවිතයම අඩාල කිරීමයි. මෙය ආර්ථික ඝාතනයේ අලුත්ම ප්‍රකාශනයක් ලෙස හැඳින්විය...
  2017-07-27 19:30:00
 • ඈත යුගයේ තාල වර්ගයට අයත් පොල්ගස මෑත යුගයේ ජාතියේ කප් රුක බවට පත්වී ඇති මේ සමයේ එයින් බිහිවන පොල් ගෙඩිය නිවෙස්වල ආලින්දයත් කාර්යාල මේසත් සරසන නව නිර්මාණයක් බවට පත් වී තිබේ. මේ...
  2017-07-27 19:30:00
 • ලංකාවේ ජනයා හරිම සුහදශීලි බවක් විදේශිකයන්ට දක්වනවා. එකම දෙවියකු ජාතින් කීපදෙනකු එක්ව අදහන එකම රට ලංකාව පමණයි. මේ රටේ ජාතින් අතර හොද සමගියක් ඇති බව පේනවා. යැයි ඇමරිකාවේ...
  2017-07-27 19:30:00
 • වර්තමානයේ කතරගම වන්දනාවේ පැමිණීමට දුම්රිය, බස්රිය, මොටෝ රිය ඇතැම් විට යතුරු පැදිද යොදා ගන්නා අතර අතීතයේ මේ වන්දනාව අති දූෂ්කර ගමනක් වූ අතර වන්දනාකරුවන් බොහෝ විට ගොන් කරත්තද...
  2017-07-27 19:30:00
Subscribe to විශේෂාංග