කතුවැකිය | දිනමිණ

කතුවැකිය

 •  අප කතා කරමින් සිටින්නේ සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවක් ගැන ය. මනබඳින වෙරළ තීරය, චිත්තාකර්ෂණීය කඳුකරය, ස්වාභාවික දිය ඇලි, සානු, නිම්න, මොහොර යනා දී සියල්ල අප සතු වටිනා ස්වාභාවික...
  2017-11-22 19:30:00
 • රටක මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ගැනත් එහි කළමනාකරණය ගැනත් නිසි වැටහීමක් සාමාන්‍ය ජනතාවට නැත. ඒවා සකස් කළ යුත්තේ බුද්ධිමත් පාලකයන් හා මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ විශේෂඥයන් බව සිහි...
  2017-11-21 19:30:00
 •  ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්වැටි භාවිතය 5% කින් අඩුවී ඇතැ’යි ප්‍රවෘත්තියක් පළවී තිබේ. මේ ගැන අප සතුටුවිය යුතු ය. එක්තරා පණ්ඩිතයකුගේ අදහසට අනුව දුම්වැටි භාවිතය ගැන කතා කිරීමේදී එක...
  2017-11-20 19:30:00
 • ජාතිය හා ආගම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේ දී අප කිසිවිටෙකත්; බුද්ධිගෝචර විග්‍රහයකට යන්නේ නැත. බුද්ධිගෝචර විග්‍රහ වෙනුවට අප වෙතින් නිකුත් වන්නේ හැඟුම්බර පක්ෂපාතිත්වයකි....
  2017-11-19 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය