කතුවැකිය | දිනමිණ

කතුවැකිය

 • වෛද්‍යවරයා සිටින්නේ මිනිසුන් ජීවත් කරවීමට ද? නැතහොත් මිනිසුන් මරා දැමීමට ද? අපේ රටේ තාත්තා කෙනකු මේ ප්‍රශ්නය සමාජගත කර ඇත. ඉන් නොනැවතුණු තාත්තා මේ සටන් පාඨය රැගෙන...
  2017-09-22 19:30:00
 • රටට අවශ්‍ය දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කෙටි කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නම්; පවතින අවුල් බොහොමයක් විසඳාගත හැකි ය. මැතිවරණ ක්‍රමයේ දුර්වලතා ගැන ද, ව්‍යවස්ථාවේ...
  2017-09-21 19:30:00
 •  එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ සමුළුව හැඳින්විය හැක්කේ ලෝක වේදිකාවක් හැටියට ය. මේ සමුළුවේ දී මතුවන අදහස් , යෝජනා, විවරණ හා සංකල්ප එකිනෙක රාජ්‍යවල විශේෂාවධානයට ලක්වෙයි. එකිනෙක...
  2017-09-20 19:30:00
 • අභයගිරි මහා විහාරයේ නටඹුන්වලින් පෙනී යන්නේ අපේ පුරාණ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයේ මහිමයයි. පාහියන් හිමියන්ගේ වාර්තාවලට අනුව මේ ආරාම සංකීර්ණය තුළ භික්ෂූන් වහන්සේ පන්දහසක් නේවාසිකව වැඩ...
  2017-09-19 19:30:00
Subscribe to කතුවැකිය